START
CYRKEJ
WOZJEWJENJA
KONTAKT


    Witam Was wutrobnje na stronu katolskeje wosady
Jězusoweje wutroby w Baćonju
a přeprošuju Was,
našu wosadu a cyrkej zeznać.

Farar Gerat Wornar